Szczegóły

Tytuł artykułu

Where are we headed? Reflections on civilization, culture, and education

Tytuł czasopisma

Different approaches to the future in the works of the Forecasting Committee

Rocznik

2020

Autorzy

Zakres

85-95

Wydawca

Warsaw: “Poland 2000 Plus” Foresight Committee of the Polish Academy of Sciences,

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-29-3
×