Szczegóły

Tytuł artykułu

A world defined by change: a historical and methodological approach

Tytuł czasopisma

Different approaches to the future in the works of the Forecasting Committee

Rocznik

2020

Autorzy

Zakres

9-43

Wydawca

Warsaw: “Poland 2000 Plus” Foresight Committee of the Polish Academy of Sciences,

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-29-3
×