Details

Title

Rozdział 18. Odporność finansowa senioralnych gospodarstw domowych w erze radykalnej niepewności

Journal title

Finanse osobiste

Yearbook

2022

Authors

Keywords

finanse osobiste ; konsumpcja ; oszczędzanie ; inwestowanie ; budżetowanie i planowanie finansowe ; zarządzanie ryzykiem ; kredytowanie ; nadmierne zadłużenie ; upadłość konsumencka ; płatności detaliczne ; podatki osobiste ; sukcesja ; nowoczesne technologie ; robo-advice ; open banking ; regulacje konsumenckie ; ochrona konsumenta

Coverage

275-288

Date

2022.09.02

Series

Finanse

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-27-9
×