Details

Title

Ambiwalencje – uniwersalna problematyka i mądrość życia

Journal title

Humanistyczne ambiwalencje globalizacji. Zbiór studiów

Yearbook

2021

Authors

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Date

2022.02.25

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-04-0

DOI

10.24425/137521

Pages

181-184

Language

polski
×