Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp

Tytuł czasopisma

Humanistyczne ambiwalencje globalizacji. Zbiór studiów

Rocznik

2021

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-04-0

DOI

10.24425/137521

Strony

7-10

Język

polski
×