Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 1. Suburbanizacja – ujęcie teoretyczne i specyfika w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Tytuł czasopisma

Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju

Rocznik

2021

Autorzy

Słowa kluczowe

suburbanization ; development policy ; costs and losses of suburbanization ; urban policy ; spatial policy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

Data

2022.01.10

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-20-0

Strony

11-28

Język

polski
×