Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 5. Motywy opuszczenia miejsca zamieszkania w opinii licealistów z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Tytuł czasopisma

Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Rocznik

2021

Autorzy

Słowa kluczowe

demographic processes ; migrations ; post-secondary youth ; rural areas ; Świętokrzyskie Voivodeships ; types of migration reasons

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2022.01.10

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-66847-19-4

Strony

99-124
×