Details

Title

Rozdział 5. Motywy opuszczenia miejsca zamieszkania w opinii licealistów z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego

Journal title

Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Yearbook

2021

Authors

Keywords

demographic processes ; migrations ; post-secondary youth ; rural areas ; Świętokrzyskie Voivodeships ; types of migration reasons

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2022.01.10

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-66847-19-4

Pages

99-124
×