Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 10. Uwarunkowania kontroli i audytu finansów publicznych

Tytuł czasopisma

Finanse publiczne

Rocznik

2021

Autorzy

Słowa kluczowe

finanse ; stabilność finansowa ; Covid-19 ; kryzys ; ryzyko ; sektor publiczny ; państwo ; działania naprawcze ; samorząd terytorialny

Zakres

183-198

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Data

2021.12.20

Seria

Finanse

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-18-7
×