Details

Title

Rozdział 5. Publiczne pakiety stymulacyjne i działania pomocowe ograniczające skutki pandemii COVID-19 w krajach UE

Journal title

Finanse publiczne

Yearbook

2021

Authors

Keywords

finanse ; stabilność finansowa ; Covid-19 ; kryzys ; ryzyko ; sektor publiczny ; państwo ; działania naprawcze ; samorząd terytorialny

Coverage

83-95

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Date

2021.12.20

Series

Finanse

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-18-7
×