Szczegóły

Tytuł artykułu

Nic nie będzie takie samo? Systemowe implikacje pandemii COVID-19 w wymiarze globalnym. Kilka uwag. W lutym’21

Tytuł czasopisma

Antynomie systemu ochrony zdrowia

Rocznik

2021

Autorzy

Zakres

239-247

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Data

2021.12.23

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-10-1

DOI

10.24425/138873
×