Szczegóły

Tytuł artykułu

Dokumentacja medyczna jako środek dowodowy w postępowaniu karnym – ujęcie praktyczne

Tytuł czasopisma

Antynomie systemu ochrony zdrowia

Rocznik

2021

Autorzy

Zakres

175-186

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Data

2021.12.23

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-66847-10-1

DOI

10.24425/138873
×