Details

Title

Antynomie opieki zdrowotnej – sukcesy i wyzwania w zakresie działań na rzecz ograniczenia konsumpcji tytoniu

Journal title

Antynomie systemu ochrony zdrowia

Yearbook

2021

Affiliation

Balwicki, Łukasz : Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Authors

Coverage

113-122

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-10-1

DOI

10.24425/138873
×