Details

Title

Między rynkiem i publiczną odpowiedzialnością – meandry polskiej reformy zdrowotnej

Journal title

Antynomie systemu ochrony zdrowia

Yearbook

2021

Authors

Coverage

21-45

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Date

2021.12.23

Type

Rozdział / Chapter

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-66847-10-1

DOI

10.24425/138873
×