Szczegóły

Tytuł artykułu

Колективната памет, културната политика и националната филология

Tytuł czasopisma

Bułgarystyka – tradycje i przyszłość

Rocznik

2020

Autorzy

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Konferencja

Międzynarodowa Konferencja „Bułgarystyka – jej dawny, współczesny i przyszły wymiar. Biografie, kręgi, instytucje”, listopad 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Data

2021.08.17

Typ

Rozdział / Chapter

Typ publikacji

Materiały konferencyjne

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-93-2

Strony

45-57

Język

polski
×