Details

Title

Wstęp

Journal title

Zmieniający się świat a globalizacja

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Date

2021.07.16

Type

Wprowadzenie / Introduction

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-97-0

Pages

7-8

Language

polski
×