Details

Title

Kod mlodzieży czy kod młodości? Społeczno-kulturowe aspekty„mediatyzacji” młodomowy

Journal title

Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-96-3

Pages

169-186
×