Details

Title

12. Trudniejsze lub mniej znane pojęcia występujące w biotechnologii oraz instytucje/organizacje zajmujące się biotechnologią

Journal title

Biotechnologia 2020. O co najczęściej pytamy?

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ; Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-7160-982-4

DOI

10.24425/137613

Pages

241-251
×