Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryk Siemiradzki’s painting on the european market of photographic reproductions of works of art

Tytuł czasopisma

Henryk Siemiradzki and the International Artistic Milieu

Rocznik

2020

Autorzy

Wydawca

Roma: Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma

Seria

Conferenze

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Materialy konferencyjne

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-88-8 Polish Academy of Sciences ; ISBN 978-83-956575-5-9 Polish Institute of World Art Studies ; ISSN 0239-8605

DOI

10.24425/137284

Strony

279-293
×