Details

Title

Rozdział 3. Pogłębiona diagnoza problemów rozwojowych

Journal title

Studia nad obszarami problemowymi w Polsce

Yearbook

2020

Authors

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-63305-94-9

Pages

49-122
×