Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ zmian klimatycznych w Polsce na skład fauny pasożytniczej w ostatnich dekadach i zagrożenie zdrowia ludzi oraz zwierząt

Tytuł czasopisma

Zmiana klimatu - skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki

Rocznik

2020

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Data

2021.01.18

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Książka

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-98-7

Strony

65-73

Język

polski
×