Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 2. Miasto to my – współdziałanie jako podstawa funkcjonowania współczesnych miast

Tytuł czasopisma

Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu

Rocznik

2020

Autorzy

Słowa kluczowe

cities ; city users ; climate change adaptation ; climate crisis ; environmental challenges ; stakeholders

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-92-5

Strony

31-57

Język

polski
×