Details

Title

Profesjonalna edukacja terapeutyczna przewlekle chorych w personalistycznej opiece medycznej: postulat zawodowej specjalizacji

Journal title

Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem

Yearbook

2019

Authors

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-63305-74-1

Pages

116-142

Language

polski
×