Szczegóły

Tytuł artykułu

Postawy studentów wobec idei i programu nauczania umiejętności komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Tytuł czasopisma

Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem

Rocznik

2019

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-74-1

Strony

98-115

Język

polski
×