Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie kształtowania środowiska przyrodniczego

Tytuł czasopisma

Funkcje narzędzi polityki przestrzennej

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2020

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63563-40-0

Strony

29-60

Język

polski
×