Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 1. Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym

Tytuł czasopisma

Funkcje narzędzi polityki przestrzennej

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2020

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63563-40-0

Strony

10-28

Język

polski
×