Details

Title

Rozdział 1. Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym

Journal title

Funkcje narzędzi polityki przestrzennej

Authors

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2020

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-63563-40-0

Pages

10-28

Language

polski
×