Details

Title

Wolna wola czy wolne weto: rola świadomości w czynnościach wolicjonalnych

Journal title

Dusza - umysł - wolna wola

Yearbook

2015

Authors

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Series

Dwugłos Nauki

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-20-8

Pages

11-31

Language

polski
×