Szczegóły

Tytuł artykułu

Granice genetycznego ulepszania człowieka

Tytuł czasopisma

Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia

Rocznik

2016

Autorzy

Zakres

75-92

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Seria

Dwugłos Nauki

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-26-0

Język

polski
×