Szczegóły

Tytuł artykułu

Kryteria autokreacji człowieka na gruncie inżynierii genetycznej

Tytuł czasopisma

Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia

Rocznik

2016

Autorzy

Zakres

53-73

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Seria

Dwugłos Nauki

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-26-0

Język

polski
×