Details

Title

Kryteria autokreacji człowieka na gruncie inżynierii genetycznej

Journal title

Inżynieria genetyczna człowieka – możliwości i ograniczenia

Yearbook

2016

Authors

Coverage

53-73

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Series

Dwugłos Nauki

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-26-0

Language

polski
×