Details

Title

Noty o Autorach

Journal title

Uwarunkowania wolności – refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Yearbook

2019

Authors

Coverage

63-66

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Series

Dwugłos Nauki

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-65-9

Language

polski
×