Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawne aspekty odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i jej współczesne odniesienia

Tytuł czasopisma

Uwarunkowania wolności – refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Rocznik

2019

Autorzy

Zakres

9-19

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Seria

Dwugłos Nauki

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-65-9

Język

polski
×