Details

Title

Prawne aspekty odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i jej współczesne odniesienia

Journal title

Uwarunkowania wolności – refleksje w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Yearbook

2019

Authors

Coverage

9-19

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Series

Dwugłos Nauki

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-65-9

Language

polski
×