Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo przed wolnością? Próba odpowiedzi w świetle klasycznej filozofii człowieka

Tytuł czasopisma

Cybernetyka, bezpieczeństwo, prywatność

Rocznik

2020

Autorzy

Zakres

33-54

Wydawca

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Seria

Dwugłos Nauki

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-86-4

Język

polski
×