Details

Title

Bezpieczeństwo przed wolnością? Próba odpowiedzi w świetle klasycznej filozofii człowieka

Journal title

Cybernetyka, bezpieczeństwo, prywatność

Yearbook

2020

Authors

Coverage

33-54

Publisher

Poznań: Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu,

Series

Dwugłos Nauki

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-86-4

Language

polski
×