Szczegóły

Tytuł artykułu

Zapóźnienie kulturowe jako ryzyko przyszłości? Kilka uwag na marginesie badań nad aktywnym starzeniem się

Tytuł czasopisma

Kryzys jakości życia

Rocznik

2014

Autorzy

Zakres

60-72

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Materialy konferencyjne

Identyfikator

ISBN 978-83-7151-557-6

Język

polski
×