Details

Title

Zapóźnienie kulturowe jako ryzyko przyszłości? Kilka uwag na marginesie badań nad aktywnym starzeniem się

Journal title

Kryzys jakości życia

Yearbook

2014

Authors

Coverage

60-72

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Publication type

Książka

Resource type

Materialy konferencyjne

Identifier

ISBN 978-83-7151-557-6

Language

polski
×