Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany w strukturze gospodarki światowej a współzależność i polaryzacja interesów gospodarczych na linii: wysoko rozwinięta strefa euroatlantycka a gospodarki wschodzące Azji

Tytuł czasopisma

Kryzysy systemowe

Rocznik

2014

Autorzy

Zakres

238-258

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Materialy konferencyjne

Identyfikator

ISBN 978-83-7151-436-4

Język

polski
×