Details

Title

Zmiany w strukturze gospodarki światowej a współzależność i polaryzacja interesów gospodarczych na linii: wysoko rozwinięta strefa euroatlantycka a gospodarki wschodzące Azji

Journal title

Kryzysy systemowe

Yearbook

2014

Authors

Coverage

238-258

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Publication type

Książka

Resource type

Materialy konferencyjne

Identifier

ISBN 978-83-7151-436-4

Language

polski
×