Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 3. Trwałość zagrożeń

Tytuł czasopisma

Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Rocznik

2015

Autorzy

Zakres

68-74

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Raport

Typ zasobu

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identyfikator

ISBN 978-83-8017-054-4

Język

polski
×