Details

Title

Wstęp

Journal title

Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Yearbook

2015

Authors

Coverage

8-12

Publisher

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Publication type

Raport

Resource type

Ekspertyzy, opinie i raporty

Identifier

ISBN 978-83-8017-054-4

Language

polski
×