Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesna różnorodność biologiczna – jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia i szanse ochrony

Tytuł czasopisma

Czy kryzys światowych zasobów?

Rocznik

2014

Autorzy

Zakres

179-198

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Materialy konferencyjne

Identyfikator

ISBN 978-83-7151-591-0
×