Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacja o Autorach

Tytuł czasopisma

Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny

Rocznik

2015

Autorzy

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-8017-028-5
×