Szczegóły

Tytuł artykułu

Człowiek i biosfera: szanse przetrwania Homo sapiens w zdegradowanym środowisku przyrodniczym

Tytuł czasopisma

Czy świat należy urządzić inaczej. Schyłek i początek

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

eksplozja populacji Homo sapiens ; degradacja biosfery ; wylesienia Ziemi ; pustynnienie kontynentów ; degradacja gleb ; zanik jezior ; wymieranie gatunków ; straty lądowej części Ziemi

Zakres

44-60

Wydawca

Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN,

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-79-6

Język

361 ss.

Właściciel praw

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN
×