Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział 4: Ład przestrzenny – odpowiedzialność władzy publicznej

Tytuł czasopisma

Kryzys polskiej przestrzeni. Źródła, skutki i kierunki działań naprawczych

Rocznik

2020

Autorzy

Zakres

28-30

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Raport

Typ zasobu

Książka

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-83-3

Strony

40 ss.

Język

polski
×