Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozdział II. Płatności programów UE w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2007–2013: poziom, struktura i zróżnicowanie przestrzenne absorpcji

Tytuł czasopisma

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

Autorzy

Słowa kluczowe

Cohesion Policy ; Common Agricultural Policy ; Common Fisheries Policy ; convergence ; European Union funds ; factors of regional development ; regional development

Zakres

23-77

Wydawca

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019

Seria

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ publikacji

Książka

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN: 978-83-63305-69-7

Strony

199 s.

Język

polski

Właściciel praw

© Copyright by Polska Akademia Nauk
×