Details

Title

Rozdział II. Płatności programów UE w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2007–2013: poziom, struktura i zróżnicowanie przestrzenne absorpcji

Journal title

Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju regionalnego

Authors

Keywords

Cohesion Policy ; Common Agricultural Policy ; Common Fisheries Policy ; convergence ; European Union funds ; factors of regional development ; regional development

Coverage

23-77

Publisher

Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019

Series

Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Publication type

Książka

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN: 978-83-63305-69-7

Pages

199 s.

Language

polski

Rights holder

© Copyright by Polska Akademia Nauk
×