Szczegóły

Tytuł artykułu

Kierunki i charakter badań w ekonomii pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych

Tytuł czasopisma

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Rocznik

2019

Autorzy

Słowa kluczowe

ekonomia pracy ; geneza powstania ekonomii pracy ; rozwój ekonomii pracy ; kierunki badań w ekonomii pracy ; ekonomia pracy a inne nauki

Zakres

205-222

Wydawca

Polska Akademia Nauk

Data

2019.12.30

Typ publikacji

Rozdział

Typ zasobu

Publikacje zwarte

Identyfikator

ISBN 978-83-63305-66-6

Strony

253 s.

Język

polski
×