Details

Title

Kierunki i charakter badań w ekonomii pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych

Journal title

Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne

Yearbook

2019

Authors

Keywords

ekonomia pracy ; geneza powstania ekonomii pracy ; rozwój ekonomii pracy ; kierunki badań w ekonomii pracy ; ekonomia pracy a inne nauki

Coverage

205-222

Publisher

Polska Akademia Nauk

Date

2019.12.30

Publication type

Rozdział

Resource type

Publikacje zwarte

Identifier

ISBN 978-83-63305-66-6

Pages

253 s.

Language

polski
×